Mgr. Pavel Gurka

Bachelor's thesis

Dálnice jako sociální prostor pozdní modernity

Higheways - social area in the late modernity
Abstract:
Ústředním tématem této práce je fenomén dálnice ve společnosti pozdní modernity. Na dálnici je pohlíženo jako na specifický typ sociálního prostoru se specifickými podmínkami, které jej v mnoha ohledech odlišují od tradičních míst sociální interakce. Dálnice je zasazena do prostředí tzv. automobilové kultury, která protíná značnou část společnosti pozdní modernity. Práce zkoumá podmínky vzniku a rozšíření …more
Abstract:
The main focus of this thesis is on highways in the age of the late modernity. Highways are thought of as a distinctive type of social area with its characteristic conditions, many of which are different from conditions of traditional social spaces. Highways are set in the environment of so-called car-based culture which is characteristic of many societies in the late modernity. This paper examines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Environmental Humanities / Sociology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.