Bc. Vendula Dvořáková

Bakalářská práce

Mluvená čeština: Spontánní mluvený projev

Spoken Czech: Spontaneous speech
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá mluvenou řečí, konkrétně spontánními mluvenými projevy. Teoretická část se věnuje především charakteristice mluvených projevů, spontánních mluvených projevů a komunikačním faktorům formujícím vznik těchto projevů. Praktická část pak představuje analýzu dvou mnou zaznamenaných spontánních mluvených projevů.
Abstract:
This bachelor diploma thesis deals with the spoken language, namely with spontaneous speeches. The theoretical part is devoted to the description of spoken speeches, spontaneous speeches and communication factors shaping the emergence of these speeches. The practical part presents an analysis of two recorded spontaneous speeches.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Obecná jazykověda

Práce na příbuzné téma