Iveta KŘENKOVÁ

Bakalářská práce

Zástupná pojmenování a jejich užití ve zpravodajských sděleních Mladé Fronty Dnes a Lidových novin

Substitutive appellations and its using at the news messages in MF Dnes and Lidové noviny journals
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zástupnými pojmenováními z hlediska porušení zásad informační kvality ve zpravodajství Mladé Fronty Dnes a Lidových novin. Prvním cílem práce je sestavit analytický rámec zástupných pojmenování s potenciálem porušit informační kvalitu. Druhým cílem je identifikace těchto jednotek ve zpravodajských textech Mladé Fronty Dnes a Lidových novin. Zjištěná data budou využita …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with substitutive appellations from the point of view of information quality in the news of Mladá Fronta Dnes and Lidové noviny journals. The first aim of this thesis is the creation of the taxonomic system of substitutive appellations with a potential to break an information quality. The second aim is to identify these units in the articles of Mladá Fronta Dnes and Lidové …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zveřejnit od: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘENKOVÁ, Iveta. Zástupná pojmenování a jejich užití ve zpravodajských sděleních Mladé Fronty Dnes a Lidových novin. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses q9ousg q9ousg/2
20. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 4. 2016
Marklová, E.
21. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.