Bc. Nikol Králová

Bakalářská práce

Ženská sexualita mezi prehistorií a archaickou řeckou civilizací

Women´s Sexuality between Prehistory and Archaic Greek civilization
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je ukázat, že žena nebyla vždy pouhým objektem sexuality, ale také nad ní vládla a držela ochrannou ruku. Je zde popisováno nejen postavení ženy ve společnosti (v prehistorii a archaickém Řecku), ale také nejrůznější formy zobrazení ženy v dobovém umění výtvarném a literárním. Při zabývání se otázkou homosexuality se zmíníme také o zvláštní řecké instituci související s …více
Abstract:
The aim of this baccalaureate thesis is to show, that a woman wasn´t only an object of sexuality, but she also held rules. There are notes about women attitudes and standings and about how they were pictured in prehistorical and ancient Greek art. The thesis considers men and homosexuality as well, especially paederasty, which was typical for ancient Greece. The thesis is mainly focused on the Ancient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Králová, Nikol. Ženská sexualita mezi prehistorií a archaickou řeckou civilizací. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.