Bc. Martin KRAUSE, DiS.

Master's thesis

Problematika infekcí spojených se zdravotní péčí u vybraných ošetřovatelských činností

Problems of healthcare-associated infection in selected nursing activities
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou infekcí spojených se zdravotní péčí u vybraných ošetřovatelských činností. Jedná se o teoretickou práci, která byla zpracována metodou review a syntéza. V diplomové práci byly stanoveny celkem čtyři cíle, a to vytvořit souhrnný přehled o problematice infekcí spojených se zdravotní péčí u vybraných ošetřovatelských činností. Dalšími cíli bylo zmapovat a zanalyzovat …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with problems of healthcare-associated infection in selected nursing activities. The thesis is a theoretical one; it has been processed by means of review and synthesis. In this thesis, four objectives were set, namely to create a comprehensive overview of the problems of healthcare-associated infection in selected nursing activities. Other objectives were to map and analyze …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zverejniť od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. František Dolák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAUSE, Martin. Problematika infekcí spojených se zdravotní péčí u vybraných ošetřovatelských činností. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses q9rp6n q9rp6n/2
16. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16. 5. 2016
Bulanova, L.
17. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.