Tomáš HERVERT

Bachelor's thesis

Syntéza částic nanodiamantu pomocí ultrasonifikace

Anotácia:
Záměrem této práce je ověření možnosti přípravy negativně nabitých nanočástic diamantu pomocí vhodného tepelného zpracování a sonifikační metody. Experiment se skládá z aplikace tepelného zpracování práškových nanočástic a přípravy jejich roztoků v destilované vodě za různých podmínek sonifikace. Cílem práce je porovnání účinků doby a intenzity sonifikace u jednotlivých roztoků na základě měření distribuce …viac
Abstract:
The purpose of this work is to verify the preparation possibility of negatively charged diamond nanoparticles by suitable heat treatment and sonication method. The experiment consists of application of heat treatment of powder nanoparticles and preparation of their solutions in distilled water under different sonication conditions. The work's aim is to compare the time and intensity effects of sonication …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Tomáš Kovařík, Ph.D., Doc. Ing. Tomáš Křenek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HERVERT, Tomáš. Syntéza částic nanodiamantu pomocí ultrasonifikace. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Bachelor programme / odbor:
Mechanical Engineering / - Materials Engineering and Engineering Metallurgy

Práce na příbuzné téma