Markéta PEJSAROVÁ

Bakalářská práce

Vliv okolí podniku na konkrétní podnik

The Influence of surroundings on specific company
Anotace:
Tématem předložené práce je Vliv okolí podniku na konkrétní podnik. Cílem bakalářské práce je představit zvolený podnik a analyzovat jednotlivé vlivy okolí podniku. Dále pak je účelem zhodnotit jednotlivé vlivy působící na okolí vybraného podniku a navrhnout kroky vedoucí k úpravě podnikové strategie. V první kapitole se práce zabývá definicí podniku dle NOZ a představením zvoleného podniku. Pro zpracování …více
Abstract:
The theme of presented thesis is the impact of enterprise surroundings on the concrete enterprise. The aim of the thesis is to introduce the chosen enterprise and to analyse individual impacts of enterprise surroundings. Furthermore, the purpose is to evaluate individual impacts affecting the surrounding of chosen enterprise and to suggest steps leading to adjustment of enterprise strategy. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Zahradníčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEJSAROVÁ, Markéta. Vliv okolí podniku na konkrétní podnik. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management