Bc. Kateřina DUBSKÁ

Diplomová práce

Verb complementation of emotive verbs (love, hate) by infinitive and -ing forms in British and American English: A corpus based study

Verb complementation of emotive verbs (love, hate) by infinitive and -ing forms in British and American English: A corpus based study
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá infinitivem a -ing formou v monotranzitivním doplnění u citových sloves love a hate. Cílem práce je kvantitativní a kvalitativní analýza korpusových dat s důrazem na vymezení rozdílů ve slovesném doplnění love a hate v britské a americké angličtině. Data pro obě analýzy byla získána z British National Corpus (BYU-BNC) a Corpus of Contemporary American English (COCA).
Abstract:
This diploma thesis focuses on monotransitive verb complementation of emotive verbs love and hate by the ?ing form and the infinitive and attempts to provide both quantitative and qualitative analysis of the corpus data in British and American English. The data were retrieved from the British National Corpus (the BYU-BNC) and the Corpus of Contemporary American English (the COCA).
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Michaela Martinková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUBSKÁ, Kateřina. Verb complementation of emotive verbs (love, hate) by infinitive and -ing forms in British and American English: A corpus based study. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglická filologie - Španělská filologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses q9vvrs q9vvrs/2
26. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
22. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.