Beáta Szárazová

Bakalářská práce

On–line poistenie v podmienkach SR

On-line Insurance in Slovakia
Abstract:
The content of the bachelor thesis is divided to theoretical and analytical parts. The first chapter makes theoretical part,which describes theory of insurance market. In the part of basic theories of insurance are defined basic terms, divisions and functions of insurance department. The second chapter makes analytical part of the bachelor thesis. It demonstrates possibilities of on-line insurance …více
Abstract:
Obsah práce je rozdelený na teoretickú a analytickú časť. Prvá kapitola tvorí časť teoretickú, v ktorej je popísaná teória poistného trhu. V časti základné východiská poisťovníctva sú definované základné pojmy tejto oblasti, členenie a funkcie poisťovníctva. Druhá kapitola tvorí analytickú časť bakalárskej práce. Demonštruje možnosti on-line poistenia, princípy fungovania internetových poskytovateľov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA
  • Oponent: Ing. Zuzana Littvová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK