Bc. Gabriela Čermáková

Bakalářská práce

Víkendový program jako zlepšení služeb ve fitness centru

Weekend program as service improvement in the fitness center
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá oblastí fitness. Přesněji rozvržením a definicí jednotlivých skupinových lekcí, popisem jednotlivých strojů v posilovně a metod posilování. Okrajově se zabývá oblastí a obyvateli, ve které se fitness centrum nachází. Cílem práce je vytvořením víkendového programu pro fitness centrum. Vedlejším cílem je zjištění věková struktury populace navštěvující fitness centrum. Zmíněný …více
Abstract:
This Bechelor thesis deals with the areas of fitness. More specifically, the layout and definition of group lessons. Description of individual machines in the gym and strengthening methods. Marginally involved in the area and the people in which the fitness center is located. The goal is creating a weekend program for fitness center, a secondary objective is to determine the age structure of the population …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport