Jiahao Fu

Diplomová práce

Assessment of Macroprudential Policy and Monetary Policy in China

Assessment of Macroprudential Policy and Monetary Policy in China
Anotace:
This thesis examines the impact of China’s MPP and MP tools on China’s credit volume and inflation rate, the tools include the deposit reserve ratio, provision couverage and capital adequacy ratio, we also select interest rate as our indicator of MP. Finally, we summarize the interaction between MPP and MP policies and how to match them.
Abstract:
This thesis examines the impact of China’s MPP and MP tools on China’s credit volume and inflation rate, the tools include the deposit reserve ratio, provision couverage and capital adequacy ratio, we also select interest rate as our indicator of MP. Finally, we summarize the interaction between MPP and MP policies and how to match them.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Monika Šulganová
  • Oponent: Martin Hodula

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma