Ing. Viera Kováčová, Ph.D.

Disertační práce

Evoluční aspekty horizontálního genového přenosu u rostlin

Evolutionary aspects of horizontal gene transfer in plants
Abstract:
In this thesis we study the horizontal gene transfer (HGT) of gene coding mikimopine synthase (mis gene) from Agrobacterium rhizogenes to recipients - species within plant genera Linaria and Nicotiana. mis gene is a part of agrobacterial T-DNA plasmid. The role of mis gene is to synthesize agrobactrium-specific nutrients inside of host cells. Using in silico analyses of mis gene sequences, gained from …více
Abstract:
V tejto dizertačnej práci se venujeme horizontálnemu génovému prenosu génu kódujúceho mikimopínsyntázu (mis gén) z donora Agrobacterium rhizogenes na recipientov – druhy vrámci rastlinných rodov Linaria a Nicotiana. mis gén je súčasťou prenášanej časti plazmidu T-DNA, ktorý sa nachádza v patogénnych a symbiotických kmeňoch Agrobacteria, jeho úlohou je syntetizovať agrobacterium-špecifické nutrienty …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Bohuslav Janoušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D., Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika

Práce na příbuzné téma