Mgr. Ondřej Milo

Bakalářská práce

Energetika – studijní opora pro výuku na SŠ

Power engineering - study support for teaching at secondary schools
Anotace:
Bakalářská práce „Energetika – studijní opora pro výuku na SŠ“ se zabývá problematikou výroby elektřiny z rozmanitých zdrojů. Poukazuje na možnost energetické krize. Popisuje výrobu a environmentální dopad. Zabývá se přenosem energie v rozvodných sítích. Měla by sloužit jako výuková opora pro učitele na středních odborných školách a středních odborných učilištích. Cílem je, aby umožnila náhled do problematiky …více
Abstract:
Bachelor thesis“ Energetics – study support for teaching on high school“ deals with issues of production elektricity from a variety of sources. Points to the posibility of an energy crisis. Describes the production and environmental impact. It deals with the transfer of energy grids. It should serve as an educational support for teachers in secondary schools and vocational schools. The aim is to allow …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Práce na příbuzné téma