Pavel Kukačka

Diplomová práce

Master Data Management a jeho využití v praxi

Master Data Management and its usage in practice
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice Master Data Management (MDM), konkrétně její implementaci. Hlavními cíly jsou analyzovat a zachytit obecné způsoby implementace MDM včetně best practices, dále pak popsat a zhodnotit reálný projekt zavedení MDM pomocí nástroje Microsoft SQL Server 2008 R2 Master Data Services (MDS) realizovaný v prostředí české organizace, a na základě výše zmíněných teoretických …více
Abstract:
This thesis deals with the Master Data Management (MDM), specifically its implementation. The main objectives are to analyze and capture the general approaches of MDM implementation including best practices, describe and evaluate the implementation of MDM project using Microsoft SQL Server 2008 R2 Master Data Services (MDS) realized in the Czech environment and on the basis of the above theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Jan Pour
  • Oponent: Ján Zajíc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26476