Theses 

Online marketing strategy for company Yoggies s.r.o. – Jiří Švihálek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jiří Švihálek

Bakalářská práce

Online marketing strategy for company Yoggies s.r.o.

Online marketingová strategie pro firmu Yoggies s.r.o.

Anotace: Bakalářská práce na téma Online marketingová strategie má za cíl navrhnout vhodnou online marketingovou strategii pro mladou českou firmu Yoggies s.r.o., která v současné době vyrábí a prodává krmiva a doplňky pro psy a kočky. V teoretické části definujeme a popíšeme základní pojmy týkající se online marketingu, analýzy a další nástroje potřebné k vypracování kvalitní strategie. Praktická část pak naváže na teoretickou, sestavíme marketingovou strategii včetně marketingového plánu, rozpočtu, situační analýzy a dalších potřebných aktivit, které povedou k úspěšnému dosažení vytyčených cílů.

Abstract: The Bachelor Thesis on topic Online marketing strategy aims to create a suitable online marketing strategy for the young Czech company Yoggies s.r.o., which currently manufactures and sells dog and cat food and supplements. In the theoretical part, we define and describe the basic concepts of online marketing, analysis and other tools needed to develop good strategy. The practical part will be based on theoretical, we create a marketing strategy including a marketing plan, budget, situational analysis and other necessary activities that are going to ensure successful accomplishment of all objectives.

Klíčová slova: Marketingová strategie, SWOT analýza, Online marketing, Yoggies s.r.o., Analýza trhu

Keywords: Market analysis, Online marketing, SWOT analysis, Yoggies s.r.o., Marketing strategy

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Sedláček
  • Oponent: Lucie Mašterová, externi

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://is.newtoncollege.cz/zp/5143 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 11:09, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz