Wanru Wu

Bakalářská práce

Comparison of Shanghai Stock Exchange and New York Stock Exchange

Comparison of Shanghai Stock Exchange and New York Stock Exchange
Anotace:
The aim of the thesis was to compare Shanghai Stock Exchange and New York Stock Exchange, focusing on facts and indicators of them. The conclusion is that they both have tough histories and self-regulatory systems. NYSE is founded earlier and always perform better than SSE, taking the stability of increasing trend and the number itself into account. In recent years, the differences become smaller, …více
Abstract:
The aim of the thesis was to compare Shanghai Stock Exchange and New York Stock Exchange, focusing on facts and indicators of them. The conclusion is that they both have tough histories and self-regulatory systems. NYSE is founded earlier and always perform better than SSE, taking the stability of increasing trend and the number itself into account. In recent years, the differences become smaller, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 10. 2021
  • Vedoucí: Kateřina Kořená
  • Oponent: Haochen Guo

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava