Theses 

Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování a standardizace jeho kvality – Mgr. Leoš ZATLOUKAL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Leoš ZATLOUKAL

Doctoral thesis

Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování a standardizace jeho kvality

Planning of the development of social services through community planning

Anotácia: Práce se zabývá komunitním plánováním sociálních služeb. V teoretické části jsou představeny základní pojmy a přístupy ke komunitnímu plánování sociálních služeb. Je zde věnována pozornost i otázce řízení kvality v komunitním plánování sociálních služeb. Výzkumná část se zabývá zejména definováním standardů kvality komunitního plánování sociálních služeb, systémem komunitního plánování sociálních služeb v ČR a teoretickým uchopením celého procesu. Je k tomu využita metoda kvalitativní analýzy.

Abstract: Thesis is concerned on the planning of social services. There are presented basic concepts and approaches in community planning of social services in the theoretical part of the thesis. There are also some comments to quality management in relation to community planning of social services. The second, research-oriented, part of the thesis is concerned on standardization of quality of community planning of social services, on systém of planning in Czech Republic and on theoretical approaches on this process. Qualitative analysis is used to reach thoose goals.

Kľúčové slová: Komunitní plánování, sociální služby, standardy kvality

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2009
  • Zverejniť od: 9. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 11. 2010
  • Vedúci: prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.12.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 12. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=17946 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ZATLOUKAL, Leoš. Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování a standardizace jeho kvality. Ostrava, 2009. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 3. 2019 02:07, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz