Renáta Holíčková

Bakalářská práce

Využívanie zmenky ako úverového a platobného nástroja

The Use of Bill of Exchange as a Credit and Payment Tool
Abstract:
Bachelor thesis deals with the bill of exchange and its use in banking practice in commercial and business relationships. The research is divided into three chapters. The first chapter explains a bill of exchange as a security and provides general information on its use. The second chapter analyzes the possibilities of bills of exchange in conditions of Eximbank SR and its banking activities during …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá zmenkou a jej využívaním v bankovej praxi, v obchodných a podnikateľských vzťahoch. Práca je rozdelená na tri kapitoly. Prvá kapitola približuje zmenku ako cenný papier a prináša všeobecné informácie o využívaní zmenky. Druhá kapitola analyzuje možnosti využitia zmenky v podmienkach Eximbanky SR pri bankových činnostiach v rokoch 2009 – 2011. Tretia kapitola prináša niektoré …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management