Dominik Trenz

Bakalářská práce

Obchodní strategie a finanční plán mobilní provozovny typu foodtruck

Business strategy and financial plan of a mobile foodtruck establishment
Anotace:
Trenz, D. Obchodní strategie a finanční plán mobilní provozovny typu foodtruck. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Cílem této bakalářské práce je po identifikaci potřebných informací sestavit adekvátní obchodní strategii včetně finančního výhledu, která bude odpovídat aktuálnímu a předpokládanému ekonomickému prostředí. Na základě ekonomického vyhodnocení podnikatelského záměru …více
Abstract:
Trenz, D. Business strategy and financial plan of a mobile foodtruck establishment. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2022. The aim of this bachelor thesis is, after identifying the necessary information, to develop an adequate business strategy, including a financial outlook, which will correspond to the current and expected economic environment. On the basis of the economic evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2023
  • Vedoucí: Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
  • Oponent: Miloš Drdla, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor / specializace:
Ekonomika a management / Management obchodní činnosti / Marketing a obchod