Veronika Patočková

Diplomová práce

Komunitní centrum v Českých Budějovicích

Community center in České Budějovice
Anotace:
Hlavním cílem této práce je popsat záměr vybudování komunitního centra na sídlišti Máj v Českých Budějovicích a zároveň ho konfrontovat s prvními zkušenostmi s jeho provozováním. Pro naplnění cíle práce bylo definováno pět výzkumných otázek, které byly v závěru práce zodpovězeny. Pro zodpovězení těchto otázek bylo nutné zkombinovat kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody v závislosti na výzkumném …více
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is to describe the intention of building a community center in the housing estate Máj in České Budějovice and confront it with the first experiences of its operation at the same time. Five research questions were defined to fulfill the goal. These questions were answered at the end of the thesis. For answering of these questions it was necessary to combine quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2019
  • Vedoucí: Michal Šimůnek
  • Oponent: Klára Šimůnková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78110