Jan ANDRÁŠEK

Bakalářská práce

Fenomén James Bond v průběhu času a jeho podoby.

Changes of the Phenomenon of James Bond in time and his forms.
Anotace:
Cílem této práce je popsat fenomén James Bonda. Poukázat na politické pozadí tohoto fenoménu a určit do jaké míry měla politická situace vliv na Flemingovu tvorbu. Dále jak se tento fenomén a Flemingova tvorba vyvýjela v průběhu času a jehio podoby.
Abstract:
The main aim of this work is to describe the phenomenon of James Bond. Than to find out the political background of this phenomenon and to determine to what extent should the political situation influence on Fleming's creation. And in addition to this phenomenon, and Fleming's work evolved in the time.
 

Klíčová slova

James Bond Ian Fleming MI6 MI5 SIS
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDRÁŠEK, Jan. Fenomén James Bond v průběhu času a jeho podoby.. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia

Práce na příbuzné téma