Bc. Martin Vašinka

Master's thesis

Obsah toxických kovů v biologicky rozložitelném odpadu

Toxic metals in the biologically degradable waste
Abstract:
Cílem práce bylo zhodnotit obsah toxických kovů konkrétně arsenu, mědi, zinku, olova a kadmia v biologicky rozložitelném odpadu a posoudit podíl místně geologických podmínek na obsah těžkých kovů v připraveném kompostu. Mnou zkoumané prvky až na arsen patří mezi těžké kovy, jelikož je jejich hustota vyšší než 5 g/cm3. Arsen patří mezi polokovy. Kadmium, chrom, měď, rtuť, nikl, arsen, olovo a zinek …more
Abstract:
The purpose of this work was evaluating amount of toxic metals, especially arsenic, copper, zinc, lead and cadmium in the biologically degradable waste and consider participation of the local geological conditions on amount of heavy metals in prepared compost. The elements which I research except arsenic belong amongst heavy metals, for their density is higher than 5 g/cm3. Arsenic belongs to metalloids …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Geology / Applied and Environmental Geology