Daniela Zádová

Bakalářská práce

Analýza vývoje kapacit hromadných ubytovacích zařízení v České republice v letech 1990 - 2014

Analysis of the Capacity Development of Collective Accommodation Establishments in the Czech Republic in 1990 - 2014
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje vývoj kapacit hromadných ubytovacích zařízení v České republice v letech 1990 – 2014. V první – teoretické části práce je charakterizován cestovní ruch a další pojmy používané v práci, jako kraj, statistické údaje, hromadná ubytovací zařízení a podobně. Druhá- analytická část práce pojednává o způsobu sběru statistických dat, o statistických ukazatelích a o vývoji statistických …více
Abstract:
The thesis analyzes the the Capacity Development of Collective Accomodation Establishments in the Czech Republic in 1990 – 2014. In the first- theoretical part, there is characterised tourism and other terms usen in work as a region, statistics, collective accomodation establishments and others. The second- analytical part deals with the method of collecting of statisticals data, on a statistical indicators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze