Bc. Daniela Plachtová

Bakalářská práce

Umělá inteligence pro OpenTTD

Artificial Intelligence for OpenTTD
Anotace:
Cílem této práce je implementace nového typu přepravy do existující UI. Železniční přeprava byla použita pro tuto UI. Práce také popisuje jazyk Squirrel, ve kterém tato UI byla napsána a NoAI Framework API.
Abstract:
The aim of this thesis is to implement new type of transportation into existing one. New type of trasportation for this AI are trains. Thesis also describes Squirrel language in which this AI is written and NoAI Framework API.
 

Klíčová slova

Umělá inteligence OpenTTD UI
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: RNDr. Jan Géryk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma