Theses 

Srovnávací analýza inzerátů v britských a českých časopisech životního stylu – Michal ŠALDA

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration

Michal ŠALDA

Bachelor's thesis

Srovnávací analýza inzerátů v britských a českých časopisech životního stylu

A Comparative Analysis of Advertisements in British and Czech Lifestyle Magazines

Abstract: The current study deals with the characterictic features of advertisements in Czech and British lifestyle magazines and their decoding in textual, visual and stylistic level. The study reflects linguistic, paralinguistic and stylistic devices, which are used in advertising. The language is considered to be a basic device in context with its visual aspects. The practical part is dedicated to analysis of ten advertisements and four of them in detail. The analysis indicates which linguistic, paralinguistic and stylistic devices are used in advertising and how they differ from each other in Czech and British magazines. It has been decided that the devices used in advertising differ only particulary and that they bring common features.

Abstract: Tato studie se zabývá charakteristickými rysy inzerátů v českých a britských časopisech životního stylu a jejich rozluštěním v textové, vizuální a stylistické rovině. Studie zohledňuje lingvistické, paralingvistické a stylistické prosředky, které jsou využívány v inzerci. Jako základní prostředek v inzerci je považován jazyk v kontextu s vizuálními prostředky. Praktická část je věnována rozboru deseti inzerátů, z toho čtyřem podrobně. Samotný rozbor ukazuje, které lingvistické, paralingvistické a stylistické prostředky jsou využívány v inzerci a jak se od sebe liší české a britské inzeráty. Bylo rozhodnuto, že prostředky užívané v inzerci se liší jen částečně a že většinou nesou společné rysy.

Keywords: reklama, text, kontext, význam, znak

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2009
  • Accessible from:: 13. 5. 2009
  • Identifier: 11205

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11205 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠALDA, Michal. Srovnávací analýza inzerátů v britských a českých časopisech životního stylu. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Go to top | Current date and time: 19/5/2019 18:53, Week 20 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz