Petr HLAVÁČEK

Master's thesis

Řízení kurzových rizik a Cash Flow ve společnosti Chabařovické strojírny, a. s.

FX risk and Cash Flow management in the joint-stock company Chabařovické strojírny
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá řízením kurzových rizik a Cash Flow ve společnosti Chabařovické strojírny, a. s. První část je zaměřena na teoretický popis problematiky příjmů a výdajů podniku v cizích měnách, plánování a prognózování Cash Flow, či na kurzové vlivy spolu s nástroji k jejich minimalizaci. Ve druhé části, která následně navazuje, je provedena analýza příjmů a výdajů podniku v cizích měnách …more
Abstract:
This diploma thesis deals with controlling of exchange rate risks and Cash Flow of the company Chabařovice Machinery Inc. The first part is focused on theoretical description of the problematic of the company incomes and the expenditures in foreign currencies, planning and forecasting of Cash Flow, or on exchange rate influences together with tools to minimize them. In the second part, which follows …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2009
  • Supervisor: Ing. Rostislav Nevole, MBA

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HLAVÁČEK, Petr. Řízení kurzových rizik a Cash Flow ve společnosti Chabařovické strojírny, a. s.. Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 17. 04. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Master programme / field:
Economics and Management / Business Administration and Management