Bc. Igor Studeniak

Bachelor's thesis

Všeobecné aspekty zřízení serveru ke sdílení dat na českém a slovenském trhu

General aspects of establishing a file sharing server on Czech and Slovak markets
Abstract:
Hlavním tématem této práce je popsání způsobu, jakým lze vytvořit škálovatelné datové úložiště určené vysokému počtu uživatelů. V této práci chronologicky popíšu, jak se z mého nápadu vytvářel reálný, ziskový projekt. Veškeré informace budou čerpány z mnou již vytvořeného projektu, který je v provozu více jak 2 roky a je momentálně využíván tisíci uživateli denně. Kromě technických, hardwarových a …more
Abstract:
The main focus of this thesis is to describe how to create scalable data storage for large number of users. In this paper, I will chronologically describe how my idea converted into a real, profitable project. All the information contained in this paper is drawn from my project which has been in operation for more than two years and is currently used by thousands of users daily. In addition to technical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jaromír Malenko, PhD.
  • Reader: RNDr. Petr Tesař, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.