Bc. Igor Studeniak

Bachelor's thesis

Všeobecné aspekty zřízení serveru ke sdílení dat na českém a slovenském trhu

General aspects of establishing a file sharing server on Czech and Slovak markets
Anotácia:
Hlavním tématem této práce je popsání způsobu, jakým lze vytvořit škálovatelné datové úložiště určené vysokému počtu uživatelů. V této práci chronologicky popíšu, jak se z mého nápadu vytvářel reálný, ziskový projekt. Veškeré informace budou čerpány z mnou již vytvořeného projektu, který je v provozu více jak 2 roky a je momentálně využíván tisíci uživateli denně. Kromě technických, hardwarových a …viac
Abstract:
The main focus of this thesis is to describe how to create scalable data storage for large number of users. In this paper, I will chronologically describe how my idea converted into a real, profitable project. All the information contained in this paper is drawn from my project which has been in operation for more than two years and is currently used by thousands of users daily. In addition to technical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Jaromír Malenko, PhD.
  • Oponent: RNDr. Petr Tesař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.