Bc. Anna Vočková

Bachelor's thesis

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Agreements performed beyond employment relationship
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pracovněprávních vztahů založených na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr. Toto téma spadá do oblasti práva pracovního. První kapitoly pojednávají o pracovním právu a pracovněprávních vztazích obecně. Dále následuje stručná historie dohod o provedení práce a pojednání o legislativní úpravě dohod jako takových, dohodové komparaci, daňové …more
Abstract:
This dissertation focuses on the problematic of occupational law and the respective relationships that are based on agreements performed beyond employment relationship. This topic falls within the field of labour law. The initial chapters discuss labour law and the associated relationships generally. Subsequently the dissertation outlines a brief history of employment agreements and a treatise on legislation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Lucie Matějka Řehořová
  • Reader: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní