Bc. Anna Vočková

Bakalářská práce

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Agreements performed beyond employment relationship
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pracovněprávních vztahů založených na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr. Toto téma spadá do oblasti práva pracovního. První kapitoly pojednávají o pracovním právu a pracovněprávních vztazích obecně. Dále následuje stručná historie dohod o provedení práce a pojednání o legislativní úpravě dohod jako takových, dohodové komparaci, daňové …více
Abstract:
This dissertation focuses on the problematic of occupational law and the respective relationships that are based on agreements performed beyond employment relationship. This topic falls within the field of labour law. The initial chapters discuss labour law and the associated relationships generally. Subsequently the dissertation outlines a brief history of employment agreements and a treatise on legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Matějka Řehořová
  • Oponent: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní