PharmDr. Lenka Sušilová, Ph.D.

Disertační práce

Antipsychotická léčba jako jeden z významných faktorů v sekundární prevenci závažných psychotických onemocnění

Antipsychotic treatment as one of the important factors in the secondary prevention of serious psychotic illnesses
Anotace:
Schizofrenie je jednou z nejvážnějších a ekonomicky nejdražších duševních onemocnění. Nežádoucí účinky antipsychotik, užívání návykových látek a nespolupráce pacientů v léčbě hrají v léčbě schizofrenie a prevenci relapsu klíčovou roli. V retrospektivní studii byly analyzovány demografické a klinické údaje získané z chorobopisů hospitalizovaných schizofrenních pacientů v letech 2006-2011. V pětiletém …více
Abstract:
Schizophrenia is one of the most serious and economically most expensive mental illness. The unwanted effects of antipsychotic drugs, overuse of addictive substances and patient non-compliance in the treatment play a key role in the treatment of schizophrenia and relapse prevention. The retrospective study analysed the demographic and clinical data of hospitalized schizophrenic patients from the medical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 12. 2018
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.
  • Oponent: doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D., prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta