Denisa Benešová

Diplomová práce

Postavení vybraných členských zemí v EU (Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko)

The position of the member states in EU (Croatia, Bulgaria, Romania)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postavením Bulharska, Rumunska a Chorvatska v Evropské unii. Práce je primárně zaměřená na makroekonomické ukazatele, které čtenáři přiblíží ekonomickou situaci jednotlivých států. Cílem práce je zhodnocení makroekonomických ukazatelů za období před vstupem a po vstupu do EU s následnou prognózou ekonomického vývoje v budoucnu. Práce poukazuje na možná rizika a výzvy, kterým …více
Abstract:
The thesis is about the position of the member states in EU – Bulgaria, Romania and Croatia. The main part of the thesis is primarily focused on macroeconomic indicators, which will introduce the economic situation of individual states to the readers. The aim of the thesis is to evaluate the macroeconomic indicators for the period before the accession and after joining the EU together with a forecast …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: Josef Bič
  • Oponent: Stanislav Šaroch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78164