Mgr. Veronika Borýsková

Master's thesis

Oběť trestného činu

Victim of a Criminal Act
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá obětí trestného činu. Oběť je v práci charakterizována z hlediska kriminologického, resp. viktimologického, kriminalistického a trestněprávního. Snaží se o vysvětlení rozdílů mezi obětí a poškozeným, a jejich nezaměnitelností. Poukazuje na to, že oběť souvisí i s jinými obory než jen s právem. Část práce se zaměřuje na postavení oběti v Anglii a Walesu. Mimo jiné je v práci …viac
Abstract:
Diploma thesis deals with victim of crime. Victim is described in terms of criminology, or more precisely victimology, criminalistics and criminal law. It tries to explain the differences between victim and injured party and their uniqueness. Thesis points out that victim is also related to other disciplines like for example psychology, sociology, etc., not only to law. Part of thesis is focused on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2013
  • Vedúci: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta