Ing. Vendula BURIANOVÁ

Diplomová práce

Možnosti využití metody Public Private Partnership na úrovni územní samosprávy

Public Private Partnership usage on the level of municipal authority
Anotace:
Tato práce se zabývá možnostmi využití metody Public Private Partnership na úrovni územní samosprávy, konkrétně ve městě Hodonín. V první, teoretické části, budou definovány základní vztahy mezi veřejným a soukromým sektorem a dále zde bude vysvětlen pojem Public Private Partnership. V praktické části práce bude krátce představen plánovaný projekt města Hodonín s tím, že nejprve bude nastíněn postup …více
Abstract:
This thesis considers posibilities of Public Private Partnership usage on the level of municipal authority concretely in the town Hodonín. I will define basic relationships between public and private sector and decribe Public Private Partnership in the first theoretical part. In the next practical part I will present you planned project in the city Hodonín. First of all I will show you the procedure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009
Identifikátor: 12031

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Eliška Pastuszková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURIANOVÁ, Vendula. Možnosti využití metody Public Private Partnership na úrovni územní samosprávy. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 03. 05. 2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj