Zdeněk Černý

Diplomová práce

Tvorba portfolia v dynamickém prostředí kapitálového trhu

Portfolio construction in a dynamic capital market environment
Anotace:
Cílem a motivací diplomové práce je vytvoření řady portfolií složených z tradičních investičních instrumentů s velmi vysokou mírou likvidity, doplněné o možnost vložení peněz na spořící účet. Za použití kvantitativních metod bude rozhodnuto, které finanční instrumenty je vhodné, ve smyslu poměru výnosnosti a rizika, uvažovat do vlastního portfolia. Před samotnou optimalizací dochází k předvýběru vhodných …více
Abstract:
The aim and motivation of the thesis is to create a series of portfolios composed of traditional investment instruments with a very high degree of liquidity, supplemented by the possibility of putting money into a savings account. Using quantitative methods in this thesis, it will be decided which financial instruments are appropriate, in terms of return to risk ratio, to consider for one's own portfolio …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2022
  • Vedoucí: Adam Borovička
  • Oponent: Petr Krautwurm

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87714