Bc. Monika Čepelová

Diplomová práce

Finančná analýza firemného klienta v Tatra banke, a.s.

Financial analysis of corporate client in Tatra banka, a.s.
Abstract:
Purpose of my Diploma thesis is financial analysis of corporate client in loan process of Tatra banka. Because the riskiness of credit transactions in conseqence of the global financial crisis is increasing, consistent analysis of the financial situation of companies by obtaining loan is present inevitable. This thesis points to the importance, roles and structure of financial analysis. Together analyse …více
Abstract:
Cieľom mojej diplomovej práce je finančná analýza firemného klienta v úverovom procese Tatra banky, a.s.. Nakoľko rizikovosť úverových obchodov v dôsledku globálnej finančnej krízy narastá, dôsledná analýza finančnej situácie firiem pri získavaní úveru je v súčasnosti nevyhnutnosťou. Práca poukazuje na význam, úlohy a členenie finančnej analýzy. Zároveň analyzuje jednotlivé metódy a techniky finančnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance