Mgr. Jolana Tomanová

Bakalářská práce

Problém definice konceptu sociální exkluze v kontextu České republiky

Problem of social exclusion concept definitions in the context of the Czech republic
Anotace:
Tématem této práce je problém definice konceptu sociální exkluze v kontextu České republiky. Důvodem, proč se otázka sociálního vyloučení dostává do centra evropského diskurzu, je proměna struktury společnosti, která mění i podstatu sociální exkluze, inkluze a koheze ve společnosti. V první části své práce vymezuji koncept sociální exkluze, jeho definice, dimenze a další faktory, které mají na něj …více
Abstract:
The subject of the thesis is to define the concept of social exclusion in the context of the Czech Republic. The reason why the question of the social exclusion is in the centre of European discussion is qualitative changes of the structure of society. These changes modify the basis of social exclusion, inclusion and cohesion in the society. In the first part of the work I have specified the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Denisa Sedláčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií