Bc. Dagmar Wiesnerová

Master's thesis

LARP in English Language Teaching

LARP in English Language Teaching
Abstract:
Diplomová práce LARP ve výuce anglického jazyka se zabývá poměrně neznámým fenoménem larpu (název vznikl z anglického live-action role-play), rolových her a možností jejich využití v reálném prostředí školní třídy nebo jazykového kurzu. Čtenáře seznamuje s užitečnými a praktickými nástroji ke psaní těchto her a také spojuje design larpu s designem jiných vzdělávacích her, především počítačových. Empirická …more
Abstract:
The thesis LARP in English Language Teaching is looking into the fairly unknown phenomenon of larps, live-action role-playing games, and their application in the real classroom and language course setting. It provides the reader with useful and practical tools to design the games and links the larp design with the design of other educational games, especially computer games. The empirical part of the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language