Bc. Vendula BENDOVÁ

Diplomová práce

Jazyk a styl Anny Sedlmayerové

Language and style of Anna Sedlmayerová
Anotace:
Tématem této diplomové práce Jazyk a styl Anny Sedlmayerové je jazyková a stylistická analýza vybraných děl autorky. Snažila jsem se obsáhnout celou její tvorbu tak, že komparuji jednotlivá díla, která byla vydána ve 40. letech, 60. letech a 90. letech 20. století. Diplomová práce obsahuje část teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnuji životu autorky a krátkému představení jejích děl. …více
Abstract:
The theme of this dissertation Anna Sedlmayer's Language and Style is the language and stylistic analysis of some of her chosen works. I tried to cover all her work, so I compare her individual works that were published in the 40th, 60th and 90th years of the 20th century. The dissertation contains the theoretical and practical part. I dedicate the author's life and a short presentation of her works …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENDOVÁ, Vendula. Jazyk a styl Anny Sedlmayerové. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Bohemistika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qb118y qb118y/2
11. 12. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 12. 2017
Bulanova, L.
12. 12. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.