Bc. Zlatoslava Dobosh

Bachelor's thesis

Veřejný ochránce práv

Public Defender of Rights
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na roli Veřejného ochránce práv v oblasti transparentnosti a nestrannosti rozhodovacích procesů a ochrány zakladních práv občanů. Úvod se zabývá historií a vývojem institucí Veřejného ochránce práv. Další kapitola je zaměřena na českou verzi ombudsmana a na zákon o Veřejném ochránci práv. Třetí část se zabývá vymezením rozsahu působnosti Veřejného ochránce …more
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to concentrate on the role of Public Defender of Rights in transparency and impartiality of decision-making processes and administration in order to successfully protect citizens' rights. The introduction talks about history and development of Ombudsman institutions. Next chapter focuses on Czech version of ombudsman and on the act on Public Defender of rights. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní