Iman Trabolse

Bakalářská práce

Comparative Study: Doing business in the Czech Republic and Switzerland

Porovnávací studie: podnikání v České Republice a ve Švýcarsku
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je zanalyzovat a porovnat aktuální vnější podnikatelské prostředí České Republiky a Švýcarska. Srovnání těchto dvou zemí odhalí hlavní výhody a nevýhody s závěrem, kde je podnikání snadnější. Tato práce je zaměřená na regulační prostředí s použitím indikátorů Světové banky. S ohledem na indikátory Světové banky, jsem si dovolila vybrat pět z nich, které podle mého …více
Abstract:
The main aim of this Bachelor thesis is to elaborate and compare current external business environment of the Czech Republic and Switzerland. The comparison of these two countries will reveal the main advantages and disadvantages with conclusion where is doing business easier. This thesis is focused on the regulative environment with the use of World Bank´s indicators. As regard to the World Bank´s …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Jaroslav Halík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69195