Theses 

Integrace/inkluze žáků s Aspergerovým syndromem na základní škole z pohledu rodičů – Bc. Jan Vrožina

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Vrožina

Master's thesis

Integrace/inkluze žáků s Aspergerovým syndromem na základní škole z pohledu rodičů

The integration/inclusion of the pupils with Asperger's syndrome into the primary school from the view of the parents

Abstract: VROŽINA JAN, Bc. "Integrace/inkluze žáků s Aspergerovým syndromem na základní škole z pohledu rodičů". Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2016. 83 stran. Diplomová práce. Tématem diplomové práce "Integrace/inkluze žáků s Aspergerovým syndromem na základní škole z pohledu rodičů" je problematika integrace/inkluze žáků s poruchou autistického spektra - Aspergerovým syndromem. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o poruchách autistického spektra, druhá kapitola se věnuje integraci, výhodám a nevýhodám integrace/inkluze, inkluzi, legislativnímu vymezení integrace a inkluze a podpůrným opatřením používaným ve speciálněpedagogické praxi, třetí kapitola se zabývá problematikou specifik osobnosti žáka s Aspergerovým syndromem, rodinou, školou a školním prostředím a poradenskými službami a čtvrtá kapitola, která je zároveň praktickou částí této práce, se zabývá analýzou procesu integrace/inkluze žáků s Aspergerovým syndromem na základní škole z pohledu rodičů, je zpracována kvalitativní metodou.

Abstract: VROŽINA JAN, Bc. "The integration/inclusion of the pupils with Asperger's syndrome into the primary school from the view of the parents". Brno: Faculty of Education of Masaryk University, 2016. 83 pages. Diploma Degree Thesis. The Diploma Degree Thesis topic 'The integration/inclusion of the pupils with Asperger's syndrome into the primary school from the view of the parents' is the issue of integration/inclusion in the pupils with the autism spectrum disorders - Asperger's syndrome area. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is focused on the autism spectrum disorders, the second chapter is dealing with the integration, integration/inclusion advantages and disadvantages, inclusion, legislative definition of the integration and inclusion and supporting measures used in the special needs education practice, third chapter is dealing with the issue of character specifics of the pupil with Asperger's syndrome, family, school and school environment and advisory services and the fourth chapter, which forms the practical part of this thesis, is dealing with the description of the process of integration/inclusion of the pupils with the Asperger's syndrome into the primary school from the view of the parents, is processed by the qualitative method.

Keywords: integrace, inkluze, žáci, poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom, základní škola, pohled rodičů integration, inclusion, pupils, autism spectrum disorders, Asperger's syndrome, primary school, the view of the parents

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 12:53, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz