Bc. František Novotný

Diplomová práce

Sdílená ekonomika v cestovním ruchu - airbnb (pilotní studie Brno, jižní Morava)

The issue of sharing economy and the operation of airbnb (pilot study Brno, south Moravia region)
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o sdílené ekonomice v podobě krátkodobého ubytování Airbnb a jejích dopadech v Brně. V teoretické části je provedena rešerše literatury, shrnutí do-savadního poznání v odvětví sdíleného ubytování typu Airbnb a vysvětlena problematická de-finice sdílené ekonomiky. Cílem této práce je analýza rozvojových šancí sdíleného ubytování Airbnb v Brně. Praktická část je uvedena …více
Abstract:
This master's thesis deals with the shared economy in the form of short-term accommodation Airbnb and its impact in Brno. The theoretical part is a literature search which summarizes the current knowledge in the field of shared accommodation Airbnb and explains the problematic definition of shared economy. The aim of this work is to analyze the development opportuni-ties of shared accommodation Airbnb …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta