Mgr. Jiří Šilar

Bachelor's thesis

Detekce parametrů popisujících tvar T vlny signálu EKG a základní analýza vlastností těchto parametrů.

Detection of parameters describing shape of T wave in ECG signals and basic analysis of properties of the parameters
Abstract:
V této bakalářské práci se zabýváme hledáním vhodných parametrů schopných popsat repolarizační fázi srdce na záznamu elektrokardiogramu (EKG). Především se zaměřujeme na otázku, zda parametry T vlny mohou nést informaci o repolarizaci při dynamických změnách srdeční frekvence. V kapitolách teoretické části je přiblížena elektrická činnost srdce a princip jejího zaznamenání. Nadále základní popis EKG …more
Abstract:
In this thesis we deal with founding suitable parametres which would be able to describe a repolarization phase of heart in electrocardiographic record. We especially focus on question, if the parameters of T wave could shows information about the repolarization, during dynamical changes of heart frequency. In the theoretical part an electric activity of the heart is described along with a principle …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Josef Halámek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta