Mgr. Jiří Šilar

Bakalářská práce

Detekce parametrů popisujících tvar T vlny signálu EKG a základní analýza vlastností těchto parametrů.

Detection of parameters describing shape of T wave in ECG signals and basic analysis of properties of the parameters
Anotace:
V této bakalářské práci se zabýváme hledáním vhodných parametrů schopných popsat repolarizační fázi srdce na záznamu elektrokardiogramu (EKG). Především se zaměřujeme na otázku, zda parametry T vlny mohou nést informaci o repolarizaci při dynamických změnách srdeční frekvence. V kapitolách teoretické části je přiblížena elektrická činnost srdce a princip jejího zaznamenání. Nadále základní popis EKG …více
Abstract:
In this thesis we deal with founding suitable parametres which would be able to describe a repolarization phase of heart in electrocardiographic record. We especially focus on question, if the parameters of T wave could shows information about the repolarization, during dynamical changes of heart frequency. In the theoretical part an electric activity of the heart is described along with a principle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Josef Halámek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie