Kolarova Katerina

Bachelor's thesis

Převod účetní závěrky podle českých účetních pravidel na IFRS

Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním účetních výkazů sestavených podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví a české legislativy. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje historický vývoj IFRS, jejich strukturu a základní charakteristiky účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS. Velká část je věnována koncepčnímu rámci IFRS. Dále popisuje požadavky …viac
Abstract:
This Bachelor theses compares financial statements prepared in accordance with Czech accounting principles to financial statements prepared in accordance with IFRS. The theses is divided into theoretical and praktical part. Theoretical part deals with historical evolution of IFRSs, their structure and describes basic characteristic of financial statements according to IFRS. Description of the Conceptual …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2011
Identifikátor: http://theses.cz/id/qb6pd0/

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses qb6pd0 qb6pd0/4
30. 4. 2011
Složky
Soubory
Katerina, K.
4. 5. 2011
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Katerina, K.
4. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.