Bc. Jana MATOUŠKOVÁ

Diplomová práce

Rámcové vzdělávací programy a edukace žáků s mentálním postižením v odborném učilišti

Frame educational programs and educationof pupils with mental handicap at the training college.
Anotace:
V diplomové práci se zabývám vzděláváním osob s lehkou mentální retardací. Zejména chci nastínit možnost profesní přípravy a jejich výsledné uplatnění na trhu práce. Obsahem teoretické části je charakteristika RVP, nového systému vzdělávání, který přináší kurikulární reforma. Postupně jsou v práci uvedeny možnosti studia v konkrétních učebních oborech nabízených odborným učilištěm. Rozpracování vzdělávacího …více
Abstract:
My graduation theses deals with education of persons with light mental handicap. Above all, I want to adumbrate a posibility of profession trining and consequently its use on employment market. The content of theoretical part the characteristic Framing Educational Program, a new system of education, bringing by ?kurikulární? revision. In dissertation are, in turn, introduced possibilities of study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATOUŠKOVÁ, Jana. Rámcové vzdělávací programy a edukace žáků s mentálním postižením v odborném učilišti. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta