Serhii Teslenko

Bakalářská práce

Blockchain as modern information technology

Blockchain as modern information technology
Abstract:
This thesis focuses on Blockchain technology and its applications. The main part reveals the potential of Blockchain to improve processes in modern markets by providing increased efficiency, transparency and security. The objective of this thesis is to define the concept of Blockchain, describe its applications, analyze use cases and prevalence of the technology, and define reasons for the general …více
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na technologii Blockchain a jeho aplikaci. Hlavní část odhaluje potenciál Blockchainu pro účely zlepšovaní procesy na moderních trzích zvyšováním efektivity, transparentnosti a bezpečnosti. Cílem této práce je definovat pojem Blockchain, popsat aplikaci, analyzovat případy užití a obecné rozšíření technologie a definovat důvody zájmu veřejnosti.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Ibl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Teslenko, Serhii. Blockchain as modern information technology. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management