Serhii Teslenko

Bachelor's thesis

Blockchain as modern information technology

Blockchain as modern information technology
Abstract:
This thesis focuses on Blockchain technology and its applications. The main part reveals the potential of Blockchain to improve processes in modern markets by providing increased efficiency, transparency and security. The objective of this thesis is to define the concept of Blockchain, describe its applications, analyze use cases and prevalence of the technology, and define reasons for the general …more
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na technologii Blockchain a jeho aplikaci. Hlavní část odhaluje potenciál Blockchainu pro účely zlepšovaní procesy na moderních trzích zvyšováním efektivity, transparentnosti a bezpečnosti. Cílem této práce je definovat pojem Blockchain, popsat aplikaci, analyzovat případy užití a obecné rozšíření technologie a definovat důvody zájmu veřejnosti.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Ibl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Teslenko, Serhii. Blockchain as modern information technology. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
System Engineering and Informatics / Regional and Information Management