Edita MACHÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Protipovodňové opatření obce Moravský Písek

Flood prevention measure of the village of Moravský Písek
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá protipovodňovým opatřením obce Moravský Písek. V teoretické části popisuje povodeň jako přírodní katastrofu. Zamýšlí se nejen nad průběhem a příčinami povodní, ale i nad možnou ochranou a evakuací. Praktická část zpracovává na základě podkladů poskytnutých obcí Moravský Písek ochranu proti povodním a její efektivní využití.
Abstract:
This bachelor dissertation dwells on flood protection measure of the village of MoravskýPísek. In the theoretical part discribes the food as the natural disaster. It considers the courses and causes of floods and also of the protection and the evacuation used up to now. The practical part treats of the protection against the floods and its effective utilization based on source materials which was given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2010
Identifikátor: 15468

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Janíček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHÁLKOVÁ, Edita. Protipovodňové opatření obce Moravský Písek. Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 07. 05. 2030

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe